dnes je 14.4.2024

Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy
Produkt manažér

2024.01 Úvodník

Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v najnovšom vydaní časopisu Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy sa zamyslíme nad účtovaním štipendií na stredných školách. Štipendiá môžu byť udelené buď ako sociálne alebo ako mimoriadne. Mimoriadne štipendiá sú prideľované na základe odporúčania triedneho učiteľa, ktoré je následne prerokované pedagogickou radou školy, a financujú sa prostriedkami z darov poskytnutých škole. Sociálne štipendiá sú prideľované od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o ich priznanie.

Zaujíma vás, kedy a ako sa vypláca štipendium a odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky naň? Chcete mať prehľad o podmienkach, za akých môžu žiaci žiadať o sociálne alebo mimoriadne štipendium? Ak áno, nezabudnite venovať pozornosť našim najnovším príspevkom!

Odporúčame Vám prečítať si aj prakticky spracované riešenia z praxe:

Príjemné čítanie v mene celej redakcie želá

Mgr. Zuzana Bližňáková

odborná redaktorka

Online časopis Účtovník v škole a školskom zariadení samosprávy  je odborný časopis, ktorý reaguje na aktuálne témy z oblasti účtovania škôl a školských zariadení samosprávy. Odborné informácie, ktoré časopis obsahuje, sú zamerané na problematiku účtovania škôl a školských zariadení v roku 2023. 

V časopise Vás čakujú vybrané témy z oblastí:

 • účtovanie hmotného a nehmotného majetku 
 • účtovanie zásob
 • účtovanie školskej jedálne
 • účtovanie miezd pracovníkov školy a školského zariadenia
 • účtovanie fondov
 • účtovanie nákladov
 • účtovanie výnosov
 • príprava účtovných podkladov školy pre nastavenie rozpočtu samosprávy

Čo je nové v online časopise?

Články

Účtovanie decembrových miezd v školských zariadeniach zriadených samosprávou

Rozdiel medzi opravnou položkou k pohľadávkam a odpisom pohľadávok

Časové rozlíšenie na konci roka

Otázky a odpovede

Možnosť kompenzovania pohľadávok medzi spriaznenými osobami

Stravovanie zamestnancov školy v školskej jedálni

Zaradenie pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

S on-line časopisom získate:

 • Aktuálne informácie z oblasti účtovania škôl a školských zariadení samosprávy
 • Záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve
 • Praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z Vašej praxe
 • Jeho obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám
 • Odpovedný servis na otázky týkajúce sa účtovania škôl a školských zariadení samosprávy od odborníka z praxe

O autorovi

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Ing. Viera Mezeiová
Ing. Miriam Majorová, PhD.

S našim vydavateľstvom spolupracuje už roky. Je spoluautorkou reformy účtovníctva a výkazníctva štátnej správy a samosprávy, ktorá na Slovensku od základu upravila účtovníctvo od roku 2008. Vo svojej profesii sa zaoberá aj tvorbou účtovnícko - výkazníckej legislatívy. Verejnej správe sa venuje už viac ako 20 rokov nielen v rámci svojej pracovnej kariéry, ale aj prostredníctvom bohatej publikačnej a lektorskej činnosti.Referencie

Spokojní zákazníci online časopisu

"V časopise sme mali možnosť získať viac informácií v súvislosti s účtovaním školskej jedálne. Veľmi nám pomohli informácie hlavne z oblasti účtovníctva a daní."
Mirka K., Stupava


"Na jednom mieste nájdem všetko, čo potrebujem k svojej práci pri účtovaní školy a školského zariadenia."
Jozef H., Snina


"Vaše články mi priniesli zaujímavé poznatky z oblasti účtovania škôl. Najviac si cením neustále aktualizované legislatívne dianie ."
Mária H., Banská Bystrica

 
OBSAH
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV