dnes je 14.4.2024

ÚvodníkArchív

4.2.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlíšenie na konci rokaGarancia

6.12.2023, Ing. Terézia Urbanová a Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

12.12.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie časového rozlíšenia pri uzatváraní účtovných kníhArchív

12.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie decembrových miezd v školských zariadeniach zriadených samosprávouGarancia

4.12.2023, Ing. Terézia Urbanová a Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie zbierkových predmetovArchív

30.9.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

30.9.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

29.4.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá účtovania na pohľadávkových účtochGarancia

19.3.2024, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Školské zariadenia účtujú od roku 2023 podľa rôznych postupov účtovaniaArchív

23.3.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie kurzových rozdielovArchív

12.12.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

30.9.2020, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálneArchív

12.12.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie preddavkov na stravu v roku 2021Archív

30.8.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdiel medzi opravnou položkou k pohľadávkam a odpisom pohľadávokGarancia

5.12.2023, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie v školskej jedálni v roku 2022Archív

30.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie pokuty uloženej základnej škole s právnou subjektivitou v roku 2023Archív

28.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne 2023Archív

12.12.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

26.6.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

23.3.2023, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

30.3.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dotácie na asistenta učiteľa na základnej škole v roku 2021Archív

4.11.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

24.6.2022, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správne zaúčtovanie vrátenej dotácie v roku 2023Garancia

27.9.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúry za ovocie do školskej jedálne pri nulovej hodnote faktúryArchív

29.4.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie spotrebnej dane za energieArchív

29.4.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie kamerového systému v roku 2023Archív

29.6.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup umývačky riadu z kapitálových výdavkovArchív

29.4.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodníkArchív

30.8.2021, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup účtovania stravných lístkovArchív

29.4.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie príspevku spoločnému školskému úraduArchív

29.4.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlišovanie nákladov a výnosov a súvisiace účtovanie transferovArchív

4.2.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD. a Ing. Lucia Kašiarová, FCCA, Zdroj: Verlag Dashöfer